Zasady gry

1. Pole footgolfowe składa się z 18 tras. Każda trasa ma średnio 50 metrów długości.

2. Footgolf to połączenie piłki nożnej i golfa. Rozgrywany jest piłką nożną #5 lub mniejszymi. Dozwolone jest granie własną piłką.

3. Każda trasa oznaczona jest na początku dwoma palikami z numerem trasy oraz na końcu trasy dołkiem o średnicy 50 cm z chorągiewką z numerem trasy. Paliki oznaczają miejsce startu gry na danej trasie.

4. Celem gry jest wkopanie piłki nożnej do dołka oznaczonego chorągiewką.

5. Każde kopnięcie oznacza 1 punkt.

6. Wygrywa gracz, który łącznie na 18 trasach ma najmniej punktów (kopnięć).

7. Piłkę należy kopać w kolejności, zgodnie z kolejnością zapisaną na Karcie Wyników.

8. Po kopnięciu należy poczekać, aż piłka całkowicie się zatrzyma i czekać na swoją kolej.

9. Piłkę można podnieść, gdy utrudnia ona zagranie innemu graczowi.

10. Jeżeli piłka znajdzie się poza trasą, np. w wysokiej trawie, należy kopać piłkę z tego miejsca.

11. Ustawione na trasach przeszkody należy pokonać, czyli przekopać piłkę lub je ominąć w zależności od rodzaju przeszkody. Szczegółowa informacje znajduje się na Karcie Wyników (otrzymuje się ją na starcie).

12. Gra się w grupach do 5 osób.

13. Na danej trasie znajduje się tylko jedna grupa. Jeśli dany dołek jest zajęty, można pokonywać trasy w dowolnej kolejności.

14. Grupa powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za zapisywanie wyników wszystkich graczy.

15. Każdy zawodnik posiada osobną piłkę (swoją lub wypożyczoną w kasie).

16. Maksymalna liczba kopnięć dla każdej trasy wynosi 10 kopnięć (wówczas trasę kończy się z wynikiem 10 punktów).